Powstało miejsce dla seniorów

We wtorek, 5 stycznia, oficjalnie otwarto Dzienny Dom Senior+ w Lipniku. To pierwsza tego typu placówka na terenie gminy.

 

Dzienną opieką w Domu Senior+ objętych zostało 15 osób, które podczas codziennych, 8-godzinych zajęć, będą mogły w ciekawy sposób spędzać tu czas, w tym m.in. skorzystać z pomocy rehabilitanta.

W oficjalnym otwarciu udział wzięli: burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Skóra, radni Rady Miejskiej Dariusz Dudek i Sławomir Dziuk, sołtys wsi Lipnik Anna Magoń, przewodnicząca KGW Irena Zyma, prezes OSP Jacek Nocula, a także sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga Teresa Argasińska, kierownik Referatu   Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Edyta Szewczyk oraz kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lucyna Choma i nowo powołana Kierownik Domu Seniora w Lipniku Agata Malach. Poświęcenia budynku dokonał proboszcz parafii w Sieteszy, ks. Kazimierz Kawa.

Dzienny Dom Senior+ powstał w ramach Wieloletniego Programu SENIOR +. Koszt całkowity inwestycji wyniósł blisko 829 tys. zł, w tym 300 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

DP/UMiG Kańczuga