Nagroda dla Ewy Jankowskiej

Podczas uroczystego, miejskiego zakończenia roku szkolnego, który odbywał się Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała Ewa Jankowska, wicedyrektor Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke w Jarosławiu.

 

Nagroda, którą wręczyła Małgorzata Rauch została przyznana za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W tym doniosłym wydarzeniu wzięli między innymi udział ks. prał. A Marian Bocho, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie Jarosławskiej, reprezentując równocześnie organ prowadzący szkołę, oraz dyrektor jarosławskiego „Katolika” ks. dr Grzegorz Delmanowicz. – Ewa Jankowska przez wiele lat podejmowała zadania nauczyciela metodyka matematyki, wizytatora szkolnego oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu. Dzięki jej staraniom i zaangażowaniu Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu rozpoczęło swoją działalność. Doświadczenie tego nauczyciela matematyki zarówno na polu dydaktycznym, jak i wychowawczym, w znaczący sposób przyczyniło się do rozwoju szkoły oraz promocji placówki na terenie miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego – podkreśla ks. Delmanowicz.

red.