Na marginesie rekonstrukcji historycznej

Rozpoczęcie miało miejsce pod byłym budynkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Tutaj zgromadziła się grupa mieszkańców Jarosławia i powiatu, by wyruszyć we wrześniu do Krakowa pod dowództwem Serafina Dobrzańskiego. Legionista urodzony w Jarosławiu prowadził ożywioną działalność narodową i jako jeden z pierwszych zaangażował się w formowanie sokolich drużyn. Ciężko ranny przebywał w rosyjskiej niewoli przez 3 lata. Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, Kawaler Krzyża Niepodległości. Z okazji uroczystości 20-lecia wymarszu kompanii legionowej z Jarosławia, 27 października 1934 roku odsłonięto pomnik z okolicznościową tablicą od zachodniej strony budynku „Sokoła”. Pomnik ufundowany przez społeczeństwo, zaprojektował dyrektor Szkoły Budowlanej w Jarosławiu Tadeusz Broniewski. W 1941 roku z plecenia Niemców zburzono pomnik, który miał upamiętnić czyny tych, którzy zginęli oraz tych, którzy przeżyli. Pomnik rozebrali strażacy, którzy wywieźli tablicę ukrywając ją w zabudowaniach straży. Po latach tablicę odnaleziono u jednego z rolników w Tywoni. Powtórne uroczystości odnalezionej tablicy odbyły się   11 listopada 1988 roku. Została ona wmurowana w ścianę „Sokoła”. Odsłonięcia dokonał jeden z uczestników wydarzeń sprzed 70 lat , dr Tadeusz Malinowski. Należy podkreślić, że z inicjatywy Jarosławskiego Stowarzyszenia „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości” w 100-lecie Odzyskania Niepodległości w 2018 roku na nagrobku kpt. Serafina Dobrzańskiego odsłonięto okolicznościową tablicę (Stary Cmentarz kwatera nr 17). Dalszy ciąg wydarzeń, związanych z rekonstrukcją historyczną na ulicach Jarosławia zainteresował wielu mieszkańców. Z wypowiedzi uczestników widowiska wynika, że była to „żywa” lekcja historii , zwłaszcza dla młodego pokolenia, któremu trzeba przekazywać drogi do odzyskania niepodległości na przestrzeni czasu. Również starsze osoby, ze wzruszeniem i łezką w oku przeżywały zwłaszcza ostatnią scenę, przed wejściem wszystkich uczestników na teren jarosławskiej uczelnie, gdzie odbył się wojskowy piknik.

 

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”