Mural będzie gdzie indziej

Po burzliwych dyskusjach, zrezygnowano umieszczenia ściennego malowidła na budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Nową lokalizacją ma być jedna ze ścian „mechanika”, czyli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Cóż że, mural z kpt. Wunsche nie znajdzie się przy głównej trasie, na budynku dawnej katowni Gestapo, odnoszącym się bezsprzecznie do martyrologii bezbronnych ofiar niemieckiej okupacji. Nie w tym rzecz, aby mural stał się idealnie usytuowaną, widoczną ,,atrakcją turystyczną”, mijaną mimochodem przez maksymalną ilość ludzi i pojazdów – mówi Andrzej Zgryźniak, przewodniczący Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Jarosławiu.

Ściana jarosławskiego „mechanika”. Tutaj powstanie mural.

Informacja o powstaniu dzieła na jednej ze ścian budynku PUP, znajdującego się przy głównym skrzyżowaniu w Jarosławiu, wywołała niemałe zamieszanie m. in. w Internecie. Wiele osób wyraziło swoje oburzenie, gdyż ich zdaniem takie wykorzystanie fasady urągało pamięci torturowanych tam w przeszłości rodaków. – Ze względu na pamięć o tych, którzy w tym budynku byli w bestialski sposób torturowani i którzy oddali swoje życie za Ojczyznę nie zgadzamy się na to, aby na ścianie tego właśnie budynku powstał mural poświęcony lotnikom RAF. Uważamy, że mieszkańcom powiatu jarosławskiego, którzy walczyli w Polskich Siłach Powietrznych w ramach struktur RAF należy się pamięć i szacunek, ale proponujemy aby mural powstał na innym budynku, innej kamienicy, a nie na ścianie „Jarosławskiej Katowni”. Swój sprzeciw wobec powstania muralu na budynku dawnej siedziby Gestapo wyrażają również rodziny więźniów, których ojcowie, czy też bracia byli torturowani w tym miejscu. Ten budynek należy traktować jak „relikwię”, która na zawsze ma przypominać o tym, co tutaj się wydarzyło. To pomnik pamięci, którego nie wolno nam naruszyć – odniosło się Jarosławskie stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”.

 

Rozwiązanie sporu

Wynikła z tego żywa dyskusja. Nie obyło się bez drobnych sprzeczek, ale w końcu udało się dojść do porozumienia. Wśród jednej z lokalizacji zaproponowanych przez Starostwo Powiatowe był właśnie budynek ZSTiO. To miejsce nie będzie budzić niepotrzebnych napięć. Dodatkowo przemawia za nim fakt, iż tutaj właśnie uczył się kpt. Kazimierz Wunche, wybitny lotnik z czasów II wojny światowej. – W budynku tym przed wojną mieściło się gimnazjum matematyczno-przyrodnicze, gdzie uczęszczał Wunsche – dodaje Zgryźniak. Mural zostanie sfinansowany z projektu „Przestrzeń Dziedzictwa”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski.