Mur i Biała Kaplica po remoncie

W minionym roku w Bazylice OO. dominikanów w Jarosławiu wykonany został remont polichromowanego drewnianego XVII wiecznego stropu w Białej Kaplicy. Naprawę i renowację przeszedł również XVIII wieczny mur ogrodzeniowy.

 

Belki poprzeczne podtrzymujące strop w Kaplicy Białej zostały podparte belką konstrukcyjną przebiegającą wzdłuż pomieszczenia. Deski powały oraz narożne belki stropowe przeszły rekonstrukcję i konserwację. Całość powały została scalona kolorystycznie z tłem polichromii belek.

– Zadanie miało na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie wysokiej klasy XVII wiecznego zabytkowego stropu, jego wyeksponowanie i udostępnienie wraz z salą (tzw. Białą Kaplicą) na cele publiczne – informują o. dominikanie.

Koszt zadania wyniósł ponad 142 tys. zł, z czego 120 tys. stanowiły środki zewnętrzne, a pozostałą część pokryli parafianie.

W roku 2020 roku w bazylice wykonano również II etap prac związanych z remontem i konserwacją XVIII wiecznego muru ogrodzeniowego na odcinku pomiędzy bramą barokową a bramą wjazdową. Wykuto i wymieniono zniszczone cegły. Mur od strony posesji i ulicy Dominikańskiej został poddany konserwacji i otynkowany oraz pokryty dachówką ceramiczną. Koszt zadania wyniósł blisko 325 tys. zł, z czego 100 tys. pokryło dofinansowanie. Pozostałą kwotę stanowiły ofiary wiernych.

 

EK, fot. dominikanie