Mogą posypać się mandaty

Urząd Miasta Przeworska przypomina, że od 4 września strażnicy miejscy mogą karać mandatami za niezłożenie deklaracji śmieciowej lub brak kompostownika. Warto więc przypomnieć sobie, czy dopełniło się wszystkich formalności.

 

Regulacja ma charakter dostosowujący i wynika ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, strażnicy gminni będą mogli nakładać mandaty za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo brak przydomowego kompostownika lub nieskładowanie w nim bioodpadów, mimo wcześniejszej deklaracji. Z dotychczasowych doświadczeń strażników miejskich wynika, że znaczna część właścicieli nieruchomości nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DP