Solidarność między samorządami

Sieniawa, Kańczuga i Jawornik Polskii otrzymają środki od Miasta Stołecznego Warszawy, na usunięcie skutków powodzi.

 

Podpisanie umów nastąpiło 16 września. Obecni na spotkaniu Andrzej Żygadło, burmistrz miasta i gminy Kańczuga, Adam Woś, burmistrz miasta i gminy Sieniawa oraz Stanisław Petynia, wójt gminy Jawornik Polski, podpisali umowy dotacyjne z prezydentem m. st. Warszawy, Rafałem Trzaskowskim. Do każdego z samorządów trafi 300 tys. zł. Pomoże to w naprawie szkód jakie wyrządziła czerwcowa powódź. Straty w infrastrukturze są niemałe, w samej gminie Sieniawa szkody oszacowano na 700 tys. zł. Inicjatywa wyszła od prezydenta Warszawy. Uchwała o udzieleniu pomocy została podjęta przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy 30 lipca.

fot. UMiG