Milion dla szkół

Samorząd powiatowy pozyskał kolejny grant na wzmocnienie potencjału szkół średnich, które są przez niego prowadzone. Mowa o milionie złotych z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt obejmie uczniów i nauczycieli dwóch szkół średnich oraz Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną.

 

– Jedną z cech reformy szkolnictwa zawodowego jest takie kształcenie młodzieży, które dostosowane będzie do zmieniającej się gospodarki i odpowiadać będzie realnym warunkom pracy w danym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Starostwo Powiatowe w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną opracowało projekt pt. „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” – informuje Stanisław Kłopot, starosta jarosławski.

W projekcie, obok wspomnianej uczelni, udział wezmą dwie szkoły średnie z powiatu jarosławskiego: Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.

– Istotą projektu jest opracowanie i realizacja modelu kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy szkoły, pracodawców, instytucji rynku pracy i wyższej uczelni prowadzącej kształcenie w tych samych zawodach co szkoły – wyjaśnia Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa w Jarosławiu.

Projekt rozpocznie się we wrześniu 2020 r. i ma potrwać 12 miesięcy. Jego ogólna wartość, finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wynosi ponad milion złotych.

Opr. EK, fot. Starostwo.