Niedługo ruszy budowa żłobka. W ubiegłym tygodniu Marek Kurpiel reprezentujący wyłonioną w przetargu lokalną firmę budowlaną ustalał z wójtem Tomaszem Kotlińskim szczegóły związane z projektem budynku.

Mandat zaufania dla wójta

Rada Gminy Roźwienica jednogłośnie udzieliła wójtowi Tomaszowi Kotlińskiemu wotum zaufania za ubiegły rok. Jednomyślnie przyjęła też sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i wszyscy radni zaaprobowali działania wójta udzielając mu absolutorium.

 

Jednym z ważniejszych punktów sesji podsumowującej roczne działania samorządu, których efektem są uchwały o wotum zaufania, przyjęciu sprawozdania finansowego i absolutorium jest dyskusja nad rocznym raportem o stanie gminy. Jest on podsumowaniem działań oraz pokazuje w jakiej sytuacji finansowej, gospodarczej i społecznej jest samorząd. Zawarte w nim zbiorcze zestawienia pozwalają radnym na sumaryczne podejście do działań podejmowanych w całym roku, chociaż jak podkreśla wójt T. Kotliński na wotum zaufania i absolutorium pracuje się przez cały okres. – Najważniejsza jest współpraca między wszystkimi organami samorządu. Od tego jak się układa zależy kondycja gminy. Podsumowująca sesja jest odzwierciedleniem tego, co działo się przez cały rok. Mimo ogólnych problemów uważam, że nie zmarnowaliśmy tego czasu dzięki zaangażowaniu całego samorządu. To zasługa radnych, pracowników urzędu i aktywnie uczestniczących w życiu gminy mieszkańców – podkreśla wójt.

Gmina Roźwienica rozpoczynała 2022 r. z planem dochodów na poziomie 34 mln zł dostosowując do niego wydatki. Zakończyła go z dochodami sięgającymi 54 mln zł i wydatkami zamykającymi się w kwocie 53,5 mln zł. Tak znaczne zwiększenie planu finansowego było możliwe m.in. dzięki funduszom zewnętrznym uzyskanym przez samorząd głównie z programów rządowych. Wśród najkosztowniejszych inwestycji rozpoczętych bądź przygotowanych do realizacji w ubiegłym roku znalazła się budowa domu kultury w Woli Węgierskiej, sali gimnastycznej w Rudołowicach, modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa żłobka w Roźwienicy.

erka