Pietro Labruzzi,Portret Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej (1762-1847), Włochy 1793/fot. H. Górecki

Magdalena z Dzieduszyckich Morska

1 kwietnia 1762 roku urodziła się hrabina Magdalena Katarzyna z Dzieduszyckich Morska. Była jedną z najwybitniejszych arystokratek przełomu XVIII i XIX wieku, a dzięki swoim talentom i pasjom odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu życia kulturalnego dawnej Rzeczypospolitej.

 

Z inicjatywy hrabiny Morskiej i jej męża Ignacego Morskiego powstała jedna z najpiękniejszych rezydencji w Galicji – pałac w Zarzeczu, projektu Christiana Piotra Aignera. Otoczony romantycznym parkiem i ogrodem pełnym najróżniejszych gatunków kwiatów i roślin, pałac w Zarzeczu szybko stał się miejscem życia towarzyskiego ówczesnej epoki. Do rezydencji Morskiej byli zapraszani zacni goście, którzy z przyjemnością odwiedzali to urokliwe miejsce, uczestnicząc w coniedzielnych przyjęciach i wystawnych balach. Swój zachwyt przejawiali we wspaniale zaprojektowanym ogrodzie, ale także w gustownie urządzonych wnętrzach pałacowych, według pomysłu hrabiny, która przywoziła liczne przedmioty z podróży po Europie.

Hrabina zadbała o to, aby widoki jej ukochanego domu przetrwały dla potomnych. Rysunki rezydencji, wnętrz pałacowych, parku, domów wiejskich oraz bukiety kwiatów ułożone przez hrabinę znalazły się w wydanym w 1836 roku w Wiedniu albumie zatytułowanym „Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza w Galicyi w obwodzie Przemyskim leżącej, częścią z natury zdjętych lub uprojektowanych, z opisem budownictwa wiejskiego w sposobie holenderskim i angielskim i ogólnemi myślami o przyozdobieniu siedlisk wiejskich przez M.M.” Dzięki temu albumowi, dziedzictwo Zarzecza oraz wizja hrabiny Morskiej dotycząca przyozdobienia siedlisk wiejskich, trwa i inspiruje kolejne pokolenia do dbałości o piękno otaczającego nas świata.

Magdalena Morska zmarła w 11 maja 1847 roku w swoim ukochanym Zarzeczu, gdzie została pochowana w krypcie rodowej w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła.

Tak napisał autor nekrologu: „Była znakomitą damą. sprawiedliwą panią, uprzejmą sąsiadką, przychylną krewną, dobroczynną ubóstwu, wspaniałą emigrantom polskim”.

 

Oprac. KSZ/Muzeum Dzieduszyckich