Lokomotywa trafi do ekspertyzy

Do Przeworska z Dynowa przewieziono parową lokomotywę wąskotorową należącą do Powiatu Przeworskiego. Teraz w Lokomotywowni i Hali Napraw nastąpi demontaż kotła parowozu celem oddania go do ekspertyzy w zakładzie specjalistycznym.

 

Chodzi o lokomotywę wąskotorową parową Px48 NR 1734, która do tej pory znajdowała się w Dynowie. W ostatnim czasie podpisana została umowa na wykonanie ekspertyzy kotła lokomotywy w zakładzie specjalistycznym. Przewidywany termin jej wykonania to 30 kwietnia. Pozwoli ona na ocenę stanu technicznego oraz wycenę ewentualnego zakresu prac remontowych.

 

Co z drugim parowozem?

Kilka miesięcy temu pisaliśmy też, że Powiat Przeworski czyni starania o pozyskanie odnalezionego w Dębicy parowozu z tabliczką „PKP Przeworsk”. Rozeznanie, które zostało przeprowadzone w Powiatowym Zarządzie Dróg wykazuje, że parowóz z Dębicy był w Przeworsku w latach 1962-63 i później w latach 1978-84.

Będę zabiegał o wsparcie ze strony Marszałka Województwa Podkarpackiego, jak i Prezesa Urzędu Taboru Kolejowego i wystąpię do PKP Cargo o skierowanie tego parowozu do Przeworska – mówi starosta przeworski Bogusław Urban zapewniając, że przy parowozie dębickim prowadzone są prace. Nadal będą też podejmowane działania, by parowóz wrócił do Przeworska.

 

DP/fot. PZD Przeworsk