Łączy tradycję z nowoczesnością

Zespół Szkół w Pawłosiowie to wyjątkowa placówka edukacyjna, która czerpiąc z tradycji, stawia na nowoczesny i przyjazny uczniom proces uczenia się.

 

– W dzisiejszym świecie, gdzie technologia rozwija się w zawrotnym tempie, szkoły często muszą dokonywać wyboru między tradycją a nowoczesnością. Jednak nasza placówka udowadnia, że te dwa elementy mogą współistnieć – mówi Bogumiła Fleszar, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłosiowie.

Jednym z najważniejszych priorytetów szkoły jest stworzenie optymalnych warunków nauki dla uczniów w XXI wieku. W szkole nie brakuje nowoczesnych technologii. Wykorzystanie tabletów, laptopów i innych urządzeń mobilnych staje się standardem, który ułatwia dzieciom naukę i rozwój kompetencji cyfrowych. – Ale to nie tylko technologia definiuje nowoczesność w naszej szkole. To także podejście do nauczania i wychowania, które kładzie nacisk na rozwój umiejętności miękkich, takich jak kreatywność, współpraca, myślenie krytyczne i samodzielność. Nie chodzi tylko o zdobywanie wiedzy, ale także o rozwój osobowości i przygotowanie uczniów do życia w dynamicznym i zmieniającym się świecie – mówi B. Fleszar.

Stawiając na nowoczesność, szkoła sięga do swoich korzeni oraz wartości, które od lat kształtują jej tożsamość. – W budynku szkoły mieści się Regionalna Izba Pamięci, która posiada bogate zbiory związane z historią najbliższej okolicy. Zespół Szkół w Pawłosiowie pozostaje więc miejscem, gdzie historia spotyka się z przyszłością, a uczniowie są przygotowywani do osiągania sukcesów w dorosłym życiu – dodaje dyrektor.

 

Cel: rozwój ucznia

Jednym z kluczowych atutów Zespołu Szkół w Pawłosiowie jest doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna, która nie tylko posiada bogate kwalifikacje zawodowe, ale również zaangażowanie w pracę z uczniami. – Nauczyciele podejmują wysiłek, aby dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, stwarzając tym samym warunki sprzyjające efektywnej nauce. Atmosfera panująca w szkole jest wyjątkowo przyjazna i sprzyja rozwojowi. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, tworzą wspólnotę opartą na szacunku, współpracy i wzajemnym wsparciu. Dzięki temu każdy uczeń czuje się doceniony i zmotywowany do osiągania coraz to wyższych celów – opowiada B. Fleszar.

Oferta edukacyjna szkoły obejmuje różnorodne działania, które mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz zapewnienie im jak najlepszych warunków.

– Nieustanne starania polegające na doposażaniu szkoły w nowe meble szkolne, zestawy edukacyjne, nowoczesny sprzęt multimedialny wspierający rozwój uczniów podejmuje Mariusz Reń, wójt gminy Pawłosiów, za co cała społeczność szkolna jest mu bardzo wdzieczna – mówi B. Fleszar.

 

Posiada wiele zalet

Budynek szkoły ma 3 kondygnacje. Oddziały przedszkolne i klasy 1-3 znajdują się na oddzielnym piętrze. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym w odnowionych klasopracowniach wyposażonych w atrakcyjne pomoce naukowe. Szkoła oferuje dzieciom i młodzieży opiekę świetlicową w godzinach od 7 do 16.30. Zapewnia m.in. opiekę pedagoga szkolnego i specjalnego, psychologa, logopedy oraz pielęgniarki, sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne, multimedialne pomoce, doskonale wyposażoną bibliotekę z czytelnią, salę zabaw z magicznym dywanem, gabinety terapii logopedycznej, higieny szkolnej, pedagoga i psychologa, stołówkę, przestronne sale gimnastyczne: dużą i małą, boiska do piłki ręcznej i koszykówki, siłownię oraz plac zabaw. W szkole odbywają się m.in. zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki, logorytmiki i gimnastyki korekcyjnej; zajęcia sportowe w ramach SKS, programowanie i robotyka, a także realizowane są autorskie programy zajęć tj.: gra w szachy, edukacja ekonomiczna, regionalna, językowa i kulturowa.

 

Dlaczego warto skorzystać z oferty tej placówki?

Zespół Szkół w Pawłosiowie to miejsce, gdzie nauka staje się nie tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością. Doświadczona kadra pedagogiczna, miła atmosfera, doskonale wyposażone sale oraz bogata oferta dodatkowych zajęć sprawiają, że uczniowie mają szansę na wszechstronny rozwój i osiąganie sukcesów nie tylko w szkole, ale również w życiu.

– Podejmowane działania pozwalają na osiąganie wysokich wyników w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Uczniowie zdobywają zaszczytne tytuły laureatów i finalistów. Szkoła może poszczycić się również wysokimi wynikami egzaminu ósmoklasisty – w ubiegłym roku szkolnym znalazła się w pierwszej dziesiątce szkół podstawowych w powiecie jarosławskim z najwyższymi wynikami – podsumowuje B. Fleszar, zachęcając wszystkich rodziców do wyboru tej szkoły dla swoich dzieci.

MP