Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Dziesięciu obywateli Ukrainy skorzystało z bezpłatnego kursu języka polskiego, zorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu.

 

– Szkolenie obejmowało 50 godzin i trwało od 17 do 31 sierpnia. Co ważne, wszyscy jego uczestnicy zakończyli je z wynikiem pozytywnym – wyjaśnia dyrektor jarosławskiego PUP, Ewelina Olejarz. Celem szkolenia było nabycie przez uczestników kursu umiejętności komunikowania się w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce, również w kontekście pracy zawodowej – przygotowującym do rozmów o pracę. Kurs języka polskiego przeznaczony był dla obywateli Ukrainy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, posiadających status osoby bezrobotnej. Został sfinansowany ze środków Funduszu Pracy, a jego realizatorem była Spółdzielnia Pracy „Oświata” z Rzeszowa. – Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane m.in. z umiejętnością posługiwania się językiem polskim na poziomie podstawowym – mówi dyrektor E. Olejarz. Szkolenie obejmowało zarówno czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy.