Kto wyremontuje stację?

Pod koniec sierpnia na wniosek mieszkańców rada sołecka Jawornika-Przedmieście zwróciła się do władz powiatu przeworskiego o udostępnienie budynków stacji PKP, które obecnie stoją niezagospodarowane.

 

Stanowisko mieszkańców zatroskanych stanem zabytkowych budynków stacyjnych kolejki wąskotorowej poparł wójt gminy Jawornik Polski, Stanisław Petynia. Rada sołecka w swojej prośbie argumentuje, że jest to jedyny budynek, który mogą zagospodarować dla społeczności lokalnej, a rozwijająca się inwestycja, czyli remont torowiska, przyciągnie w to miejsce turystów, którym chcą zapewnić godne warunki. Obecnie, po opuszczeniu budynku przez dotychczasowego najemcę, obiekt niszczeje. Mieszkańców popiera Wójt, który podtrzymuje wcześniejsze deklaracje według których w przypadku przekazania przez Powiat Przeworski tego budynku w długotrwały zarząd gminie, budynek zostanie wyremontowany z jej środków.

Starosta przeworski Bogusław Urban w odpowiedzi na pismo przyznał, że inicjatywa mieszkańców jest zbieżna co do istoty sprawy z działaniami Zarządu Powiatu Przeworskiego, gdyż wszystkim zależy na utrzymaniu mienia powiatowego w jak najlepszym stanie.

Przywrócenie dawnej świetności Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej „Pogórzanin” jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez władze powiatu. Podchodzimy kompleksowo do remontu zarówno torowiska, jak i całej infrastruktury kolejkowej, systematycznie realizując duże inwestycje w tym zakresie – informuje Starosta, dodając że inwestycje realizowane i planowane w obrębie PKW są kontynuacją wcześniej podejmowanych prac związanych z kompleksową modernizacją linii kolei wąskotorowej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym budynkami dworców kolejkowych.

Chciałabym podkreślić, że mamy na uwadze wszystkie obiekty kolejkowe, które stanowią integralną całość, a dworzec w Jaworniku-Przedmieście jest jednym z ważniejszych. Dlatego też został on ujęty w naszych planach inwestycyjnych. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie mogę zadeklarować przekazania budynku stacyjnego Gminie Jawornik Polski. Zapewniam jednak o woli współpracy ze wszystkimi Samorządami z terenu powiatu przez które przechodzi trasa kolejowa, wskazując jednocześnie, że w kolejnych etapach prac budynek ten zostanie gruntownie odnowiony – mówi starosta B. Urban.

 

DP/fot. Facebook