Z wizytą w Kolbuszowej

„Kiecki w malowanej skrzyni – dawna wiejska moda” to tytuł zajęć w jakich 26 września uczestniczyli członkowie Zespołów Śpiewaczych: Grzęszczanie z Grzęski oraz „Studzienczanki” ze Studziana.

Podczas wyjazdowej lekcji regionalnej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak wytwarzano płótno oraz jak wyglądała dawna wiejska moda, zwyczaje i obrzędy. Etnograf Justyna Niepokój-Gil przedstawiła kanony mody panujące na XIX-i XX-wiecznej wsi oraz pokazała różnice w strojach ludowych Lasowiaków i Rzeszowiaków. Zwiedzaniu towarzyszyły opowieści o życiu mieszkańców dawnej wsi.

Wyjazd zorganizowano w ramach zadania „Na Stroje – zakup przeworskich strojów ludowych”, który realizuje Gminny Ośrodek Kultury w partnerstwie z Biblioteką Publiczną Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach. Założeniem zadania jest wspieranie działań związanych z materialnym i niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, poprzez kultywowanie przeworskich tradycji ludowych. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

 

DP/GOK Przeworsk