Kształci młode pokolenia od 165 lat

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim, to placówka oświatowa z wieloletnią tradycją. W bieżącym roku będzie świętować jubileusz 165-lecia istnienia. Przez lata swojej działalności wychowała wiele młodych pokoleń.

 

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim to miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a dzieci i młodzież nabywają wiedzę od doświadczonych i wykształconych nauczycieli z pasją.

,,Przeszłość- przyszłości” – to hasło ze sztandaru szkoły, które ukazuje kierunki pracy naszej placówki. Szanujemy przeszłość i doświadczenie dawnych pokoleń. Uczniowie kultywują dawne zwyczaje i tradycje miejscowe, biorą udział w świętach rocznicowych, patriotycznych, swoimi działaniami próbują ocalić od zapomnienia historię swojej małej Ojczyzny i zachować ją dla przyszłych pokoleń – mówi Iwona Lenar, dyrektor szkoły. – Nasza szkoła to również miejsce, w którym patrzymy w przyszłość. Uczymy młodych ludzi nowych technologii, języków obcych, umiejętności odnalezienia się we współczesnym świecie – dodaje.

Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców powstał Punkt Przedszkolny i 3 Oddziały Przedszkolne działające w 10-godzinnym wymiarze oraz świetlica szkolna, w której dzieci mogą przebywać do godziny 16:30. Niewątpliwie wielkim atutem jest to, iż do oddziału przedszkolnego przyjmujemy już dzieci 2,5 letnie – podkreśla I. Lenar.

Oddziały klasowe są mało liczne. Sale lekcyjne są przestronne, co sprawia, że dzieci i młodzież mają tu bardzo dobre warunki do rozwoju i nauki. Do ich dyspozycji są: nowocześnie wyposażone klasopracownie z nowymi meblami, tablicami interaktywnymi i rzutnikami multimedialnymi, przestronna sala gimnastyczna, biblioteka, stołówka, trzy gabinety do terapii pedagogicznej i psychoterapii. Uczniowie mogą również korzystać z boiska, siłowni plenerowej, placu zabaw, a także klimatycznego parku, Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kulturalnego, które mieszczą się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

 

Dobra współpraca z gminą i innymi organizacjami

Mariusz Reń, wójt Gminy Pawłosiów, na terenie której znajduje się szkoła, zadbał o własny autobus szkolny, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, bazę lokalową oraz o wkład własny do projektów i grantów, które są w szkole pisane i realizowane. Są to: Laboratoria przyszłości, Aktywna Tablica – 2 edycje, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2 edycje, Poznaj Polskę. Dzięki realizacji tych programów szkoła wzbogaciła się o sprzęt komputerowy, Funfloor z oprogramowaniem i matą podłogową oraz o zbiory biblioteczne.

– Dzięki środkom pochodzącym z Organu Prowadzącego posiadamy sprzęt doświadczalny z fizyki, chemii i biologii oraz nowe stoliki i krzesła uczniowskie we wszystkich klasach –zauważa I. Lenar.

Szkoła współpracuje także z Fundacją Ignacego Łukasiewicza, a także ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa i Naftownictwa, które wydatnie wspiera tę placówkę.

– Uczestniczymy w sesjach naukowych o Ignacym Łukasiewiczu i w Spartakiadach Szkół noszących Jego imię, skąd nasi uczniowie wracają z cennymi dla siebie i dla szkoły nagrodami – mówi I. Lenar.

 

Uwrażliwia, rozwija pasje i zainteresowania

Od 15 lat w szkole działa Klub Wolontariacki WATOTO, który został wpisany do Bazy Dobrych Praktyk Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a który prężnie działa na rzecz potrzebujących i chorych oraz współpracuje m.in. z Unicefem , czy Fundacją Mukohelp.

Dzięki kreatywności i bezinteresowności Grona Pedagogicznego organizowanych jest wiele przedsięwzięć, np. cykliczne kiermasze. Ponadto w szkole odbywają się dodatkowe zajęcia kół: polonistycznego, matematycznego, angielskiego i fotograficznego. Realizowane są programy „Akademia Małych Zdobywców”, SKS, aktywny program doradztwa zawodowego, czy spektakle „Internetowego Teatru Telewizji”.

 

Wszystko dzięki odpowiedniej kadrze

– Zatrudniamy doświadczoną i wykształconą kadrę pedagogiczną, w tym: psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, neurologopedów, oligofrenopedagogów i specjalistów do terapii zajęciowej i rewalidacji. Pracuje też u nas nauczyciel doradca metodyczny z zakresu wychowania przedszkolnego, a co za tym idzie szkoła współpracuje z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, organizując konkursy międzypowiatowe, gry terenowe i lekcje otwarte dla nauczycieli – mówi I. Lenar.

Uczniowie wyjeżdżają na ciekawe wycieczki, spektakle teatralne i najnowsze filmy, na pokazy z fizyki organizowane przez uczelnie wyższe. Realizują wiele projektów dydaktycznych, zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.

– Jednym z największych sukcesów było zdobycie I miejsca w Polsce w konkursie „Postaw na Słońce” i udział uczniów i opiekunów w uroczystej gali w Ministerstwie Środowiska oraz dwukrotny udział naszych uczniów w obradach Sejmu, gdzie wyjechali po wygranych debatach obywatelskich – mówi I. Lenar. – Staramy się wcielać w życie motto naszej szkoły, które brzmi: ,,Podstawową potrzebą człowieka jest to, żeby mieć kogoś, kto go natchnie tak, by stał się tym, kim może i pragnie być.” Pamiętamy o naszych absolwentach, śledzimy ich dalsze losy, ponieważ ich sukcesy sprawiają nam wielką radość – mówi I. Lenar, zachęcając serdecznie rodziców do wyboru tej szkoły dla swoich pociech.

MP