Konkurs rozstrzygnięty 

W piątek, 25 kwietnia, odbyło się rozdanie nagród laureatom konkursu wiedzy o Annie Jenke zorganizowanego przez Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

 

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich, polegającym na rozwiązaniu testu on-line, wzięło udział 21 uczniów klas ósmych, reprezentujących 12 szkół podstawowych. W ramach drugiego etapu uczniowie przygotowali wypracowania, interpretując wybraną sentencję Anny Jenke w oparciu o wybrane fakty z jej biografii oraz własne spostrzeżenia i obserwacje.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się 12 kwietnia. Pierwsze miejsce zajęli: Martyna Blacharska z SP im. ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej oraz Bartosz Gołąb ze SP Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej. Drugie miejsce zostało przyznane Oliwii Pantoł ze SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu oraz Dominice Katan ze SP nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu. Trzecie miejsce zajęła Emilia Bednarska ze SP Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu. W gronie wyróżnionych uczestników konkursu znaleźli się: Julia Drapała ze SP im. ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej, Anna Baran ze SP nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, Andżelika Krzeszowiec ze SP nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, Julia Kołodziej i Mateusz Madaj ze SP im. Marii Konopnickiej w Wietlinie oraz Anna Chrobak ze SP im. A. Mickiewicza z Oddziałem Przedszkolnym w Pawłosiowie.

Rozdanie nagród miało miejsce w jarosławskim „Katoliku” w piątek, 25 kwietnia. Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe statuetki, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i nagrody. W związku z tym, że „Konkurs Wiedzy o Annie Jenke na 100-lecie jej urodzin dla uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu jarosławskiego” został umieszczony w przygotowywanym przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021”, jego laureaci otrzymają również odpowiedni wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dodatkowe punkty w ramach rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Upominki wręczone uczestnikom Konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke i Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu. Po rozdaniu nagród uczestnicy konkursu zostali oprowadzeni po budynku Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu ora zwiedzili salę poświęconą Służebnicy Bożej Annie Jenke.

 

DP/fot. Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.