Radymnianie nie chcą herbu z infułą biskupią

Mieszkańcy Radymna nie opowiedzieli się za przyjęciem historycznego herbu. Większość z osób, które wyraziły swoje zdanie w ankiecie uważa, że miasto nadal powinno posługiwać się logiem z żaglowcem.

 

Prace nad ustanowieniem nowego herbu Radymna rozpoczęły się w 2019 roku. Herb z żaglowcem, z którym kojarzone jest Radymno, nigdy nie został zatwierdzony zgodnie z odpowiednimi procedurami. – Po opracowaniu projektu, bazującego na herbie, którym Radymno posługiwało się dotychczas (żaglowiec), przedstawiliśmy go do zaopiniowania Komisji Heraldycznej. Projekt nie uzyskał jednak pozytywnej opinii Komisji ze względu na brak dokumentów historycznych, które uzasadniałyby jego kształt. Heraldycy zaproponowali nam powrót do starego herbu Radymna, przedstawiającego infułę biskupią. Herb ten znajduje odpowiednie potwierdzenie w dokumentach historycznych. Stanęliśmy zatem przed wyborem – możemy starać się o zatwierdzenie herbu w jego historycznej postaci (infuły biskupiej) lub posługiwać się dotychczasowym znakiem (żaglowca) – byłoby to logo naszego miasta – poinformował Urząd Miasta Radymna początkiem tego roku.

W ostatnich tygodniach prowadzona była ankieta dotycząca herbu. Mieszkańcy Radymna mogli wyrazić swoje zdanie na temat tego, czy chcą przyjąć historyczny herb (infułę biskupią), czy pozostać przy logo z żaglowcem. W ankiecie wzięło udział ok. 700 osób. 352 osoby stwierdziło, że herb nie jest potrzebny, a Radymno powinno posługiwać się logo z żaglowcem. Za przyjęciem historycznego herbu Radymna – infuły biskupiej opowiedziało się 237 osób. Natomiast za przyjęciem infuły biskupiej jako oficjalnego herbu oraz dalszego używania logo z żaglowcem było 99 osób. Mieszkańcy mogli też wybrać projekt infuły biskupiej z kilku zaproponowanych opcji. Jednak większości z nich, żadna z zaproponowanych grafik nie przypadła do gustu. – Decyzję o dalszych krokach w sprawie herbu podejmie Rada Miasta Radymna – informuje Urząd Miasta Radymna.

EK