Konkurs dla szkół powiatu

Bogusław Urban, starosta przeworski ogłosił konkurs na promocję szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat.

 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku i Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku mieli za zadanie zachęcenie swoich młodszych kolegów z ostatnich klas szkół podstawowych do kontynuacji nauki w szkołach z terenu powiatu. – Starosta nie ograniczał pomysłowości młodzieży, każdy mógł przedstawić swój autorki pomysł jak najlepiej osiągnąć zamierzony cel. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem w obu szkołach. Zachęcały do tego atrakcyjne nagrody ufundowane przez zarząd powiatu – mówi Joanna Mordarska, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Przeworsku. Spośród uczestników z obu szkół zostali wyłonieni laureaci, którzy otrzymają po 5 tys. zł za zajęcie I miejsca, po 3 tys. zł za II pozycję i po 2 tys. zł za ostatnie miejsce na podium. Do oceny prac powołano niezależną komisję w skład której weszli adresaci konkursu, czyli uczniowie klas ósmych oraz przedstawiciele firmy RS Technology współpracującej z ZSZ, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz lokalnych mediów. Każda praca oceniana była indywidualnie według tych samych kryteriów. Oceniający nie kontaktowali się ze sobą ale ich oceny były dość zbieżne. – Znamy już wyniki konkursu, ale z ogłoszeniem i wręczeniem nagród poczekamy na bardziej sprzyjające warunki epidemiczne – wyjaśnia J. Mordarska. Jako redakcja Gazety Jarosławskiej, wchodzącej w skład komisji konkursowej możemy uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że uczniowie wykazali się dużą kreatywnością oraz pracowitością. Niektórzy nakręcili filmy promocyjne, inni opracowali plakaty i przygotowali prezentacje. Były też propozycje utworzenia nowych kierunków kształcenia, prowadzenia ciekawych zająć pozalekcyjnych czyzdalnych lekcji programowania udzielanych ósmoklasistom przez uczniów technikum o profilu informatycznym. Zgłoszone prace konkursowe zostały oparte na dokładnej analizie zasobów obu szkół, ankietach przeprowadzonych wśród uczniów „podstawówek” i wykazały potencjał średnich szkół w Przeworsku. – Dobry nabór do szkół gwarantuje ich rozwój oraz pracę dla nauczycieli. Chcieliśmy żeby uczniowie przedstawili swoje propozycje, ponieważ to oni najlepiej wiedzą czego oczekują ich młodsi koledzy i co może przekonać ich do wyboru naszych szkół. Cieszę się, że uczniowie odpowiedzieli na moje zaproszenie do udziału w konkursie. Z przyjemnością wręczę nagrody zwycięzcom i liczę na dalszą współpracę z młodzieżą, ponieważ ich pomysły są świeże i zwracają uwagę na inne aspekty niż nauczyciele i urzędnicy – podkreśla Bogusław Urban, starosta przeworski.

 

Opr. red.