Umowę z wykonawcą Krzysztofem Balawendrem podpisał wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Przeworsk Małgorzaty Wilk.

Koniec problemów z wodą?

W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa na modernizację sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przeworsk.

 

Dzięki budowie nowej stacji uzdatniania wody, miejscowości Świętoniowa, Grzęska, Gwizdaj, Nowosielce, Gorliczyna, Chałupki oraz częściowo Studzian będą mogły korzystać z wody o lepszej jakości. Stacja powstanie w Świętoniowej, a jej budowa ruszy niebawem. Planowane zakończenie inwestycji to październik 2023 r., a koszt to prawie 7 mln zł.

Gmina Przeworsk otrzymała promesę inwestycyjną do kwoty blisko 3 mln zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą jest Konsorcjum: Lider: Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Balawender ze Studziana z partnerem Firmą Remontowo-Budowlaną „Piotrowski” Paweł Piotrowski z Piwody.

DP/UG Przeworsk