Kolejny milion do wydania

Można już zgłaszać pomysły do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest milion złotych.

 

Do 14 czerwca każdy mieszkaniec Jarosławia, który uzyska poparcie co najmniej pięciu innych osób, może zgłaszać inicjatywy do budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia. Wypełniony formularz można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta (pok. nr 2, parter), wysłać pocztą (na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Budżet Obywatelski – FORMULARZ”) lub elektronicznie przesłać skan albo zdjęcie wypełnionego formularza i listy z podpisami (na adres mailowy: jbo@um.jaroslaw.pl)

Przyszłoroczny budżet obywatelski, podobnie jak tegoroczny, zamyka się w kwocie miliona złotych, a środki podzielone zostały na zadania inwestycyjne duże (do kwoty szacunkowej 100 000 zł), średnie (do kwoty szacunkowej 40 000 zł) oraz na zadania nieinwestycyjne (do kwoty szacunkowej 10 000 zł).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia.

 

Opr. EK