Kolejny etap prac zakończony

Zakończył się kolejny etap prac remontowych prowadzonych w budynku przy ulicy Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. W przyszłości planowana jest tam siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej.

 

W ramach prowadzonych prac wykonano izolację ścian w piwnicy i na parterze budynku w postaci tzw. iniekcji, zabezpieczając je w ten sposób przed wilgocią i czynnikami grzybotwórczymi. Zadanie dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku i trwały do grudnia. Ich koszt wyniósł 135 tys. zł, z czego 80 tys. zł pokryło dofinansowanie.

– To następny etap prac, po kompleksowym remoncie dachu i poddasza, które sfinansowaliśmy ze środków własnych, przy tej jednej z większych inwestycji samorządu powiatowego – mówi starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

Kolejny etap prac ze wsparciem 3 mln zł ma rozpocząć się w 2022 r., po zakończeniu procedur przetargowych.

Końcem roku przy pomocy „zwyżki” dokonano oględzin elewacji, co było niezbędne przed rozpoczęciem prac zaplanowanych na ten rok.

 

Opr. EK