Rozmowy na temat projektu „JarosLove”

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w jarosławskim ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące prace przygotowawcze dotyczące projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” finansowanego z Funduszy Norweskich.

 

– Zadania, które będą realizowane w mieście w ramach tego projektu będą służyły przede wszystkim mieszkańcom, a będą to m.in.: zakup autobusu niskoemisyjnego oraz montaż automatu do recyklingu, stworzenie Centrum Przesiadkowego, na którym pojawi się wiata z zielonym dachem. Powstanie także zaplecze techniczne obsługi autobusów, zostaną zaadoptowane pomieszczenia na siedzibę MZK oraz utwardzone okresowe miejsca postojowe. Planowane jest także utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej oraz Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, unowocześnienie Centrum Monitoringu Miejskiego i Centrum inteligentnego zarządzania miastem – informuje Urząd Miasta Jarosławia.

W trosce o osoby niepełnosprawne w Szkole Podstawowej nr 11 zamontowana zostanie winda. Miasto planuje także wykonanie dokumentacji projektowej miejskich budynków użyteczności publicznej w zakresie ich dostępności, a w przyszłości dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym temacie opracowana zostanie Jarosławska Mapa Dostępności, a także zorganizowany konkurs o tej tematyce.

Ciekawym działaniem będzie także organizacja jarmarków, w tym Jarmarku Gospodarczego, a także kampania promocyjna dotycząca terenów inwestycyjnych, promocja Idei Buy Local (promowanie lokalnych przedsiębiorców), opracowanie planu rozwoju polityki mieszkaniowej, organizacja wizyt studyjnych i szkoleń oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie dostępności dla osób z niepełnoprawnościami, niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu, OZE, termomodernizacji, a nawet współpraca polsko-norweska.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, Fundacji Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju”, Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.

 

Opr. EK, fot. UM