Kolędy rozbrzmiewały w świątyni

W niedzielę, 14 stycznia, w kościele parafialnym w Pawłosiowie odbył się 24. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i pastorałki”.

 

Komisja w składzie: Jolanta Dragan (kulturoznawca), Katarzyna Ignas (etnograf) oraz Krystyna Trojanowska (folklorysta) po obejrzeniu i wysłuchaniu 14 prezentacji

postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia. Nagrodę Grand Prix wraz z nagrodą w wysokości 1 tys. zł i nagrodą rzeczową (aparat fotograficzny) otrzymał Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski. I miejsce wraz z nagrodą 1 tys. zł zajął Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa. Komisja zdecydowała o przyznaniu czterech równorzędnych II miejsc wraz z nagrodami pieniężnymi po 800 zł każda dla: Zespołu Śpiewaczego „Studzienczanki” ze Studziana, Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki, Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej oraz Zespołu Folklorystycznego „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa.

Również cztery równorzędne III miejsca wraz z nagrodami po 600 zł każda przyznano: Zespołowi Śpiewaczemu z Kisielowa, Zespołowi Śpiewaczemu „Dębowianie” z Dębowa, Stowarzyszeniu-Zespołowi Pieśni Biesiadnej „Wierzbianie” z Wierzbnej oraz Zespołowi Śpiewaczemu „Cantus” z Gorliczyny. Przyznano też cztery równorzędne wyróżnienia z nagrodami w wysokości po 350 zł. Wyróżnieni zostali: Koło Gospodyń Wiejskich „Wietlinianie” z Wietlina, Zespół Śpiewaczy „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa, Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” z Cewkowa oraz Zespół Pieśni Ludowej „Biesiada” z Tuczemp.

Nagrody ufundowane zostały przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, Starostę Powiatu Jarosławskiego, Parafię Rzymskokatolicką w Pawłosiowie, Wójta Gminy Pawłosiów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.

DP