Kańczuga trzech kultur

W sobotę, 23 marca, w Oranżerii w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku odbyła się promocja publikacji „Kańczuga trzech kultur. Zarys dziejów miasteczka w XIX i XX wieku” autorstwa Patryka Czerwonego.

 

Książka powstała w wyniku współpracy autora z Muzeum w Przeworsku, a sfinansowana została ze środków Powiatu Przeworskiego i Rodziny Potaszów. Publikacja została wydana przez wydawnictwo punktowane Bonus Liber z Rzeszowa.

Promocję rozpoczął dyrektor Muzeum Łukasz Mróz, następnie przemówienie okolicznościowe wygłosił starosta przeworski Bogusław Urban. Wreszcie o samej publikacji opowiedział sam autor, Patryk Czerwony.

W programie odbyły się jeszcze dwie prelekcje: Piotra Święcickiego pt. „Miłość w czasie zagłady – Chaja Schiffman i Zygmunt Lewicki” oraz Joanny Grzywny pt. „Badania genealogiczne grekokatolików z Kańczugi: w stronę korzeni”. Całości dopełnił program artystyczny – śpiew Aleksandry Wajdy i występ Queens Harmony Quartet – w składzie: Weronika Tomaszek – skrzypce I, Wiktoria Janik – skrzypce II, Nicola Krawiec – altówka, Magdalena Solarz – wiolonczela.

Na zakończenie odbyła się dyskusja, dystrybucja książki, dedykacje autora oraz poczęstunek – dania kuchni kańczuckiej, które serwowało Koło Gospodyń Wiejskich z Żuklina.

Książka jest do nabycia w cenie 70 zł w Centrum Informacji Turystycznej „Kordegarda”.

DP/fot. R. Czepiński, Muzeum w Przeworsku