Kańczuga trzech kultur

W dniach od 23 do 27 marca odbyły się cztery spotkania autorskie poświęcone nowo wydanej monografii albumowej pt. „Kańczuga trzech kultur. Zarys dziejów miasteczka w XIX i XX wieku”.

Pierwsze ze spotkań odbyło się 23 marca w oranżerii Muzeum Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku, które było wydawniczym partnerem publikacji. Na uroczystości autor, Patryk Czerwony, przedstawił genezę monografii oraz jej strukturę: sposób, w jaki połączył i wzniosłe, i dramatyczne losy trzech społeczności   rzymskich katolików, Żydów i grekokatolików żyjących niegdyś razem w tym miasteczku.

Wielu gości nie kryło wzruszenia, gdyż książka powstawała przy współpracy autora, mieszkającego na stałe w Nowym Jorku, z obecnymi mieszkańcami Kańczugi oraz potomkami kańczuckich rodzin rozsianymi po całym świecie. Wszystkich przybyłych łączyła wspólna pamięć o miejscu pochodzenia.

Podczas spotkania utorowi podziękował starosta przeworski Bogusław Urban, który wsparł wydanie książki. Piotr Święcicki podzielił się relacją o swojej babci, Chai Schiffman, uratowanej podczas Zagłady przez Polaka Zygmunta Lewickiego. Joanna Grzywna prezentacją swojej genealogii przybliżyła historię kańczuckich grekokatolików. Spotkanie uświetnił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Queens Harmony Quartet oraz pieśni o powrotach do domu w wykonaniu pochodzącej z Przeworska Aleksandry Wajdy.

Kolejne spotkanie autorskie odbyło się 25 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kańczudze. Tam, poza prezentacją książki przez autora, Mariusz Potasz wygłosił wykład o rodzinie Kellermanów, ostatnich właścicielach ziemskich Kańczugi, o których pamięć po wojnie zaginęła. „Kańczuga trzech kultur” odkrywa wiele zapomnianych faktów i zdjęć tej ważnej dla powiatu przeworskiego rodziny.

26 marca Patryk Czerwony prezentował swoją książkę w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego na zaproszenie Studenckiego Koła Historyków UR oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Rzeszowie. Ostatnie zaś spotkanie odbyło się 27 marca z uczniami klas siódmych i ósmych w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, gdzie podczas prezentacji autor skupił się na opisanej w książce postaci Abrahama Brilla – światowej sławy psychoanalityka, który urodził się w Kańczudze i ukończył właśnie tę szkołę. Jego fascynująca biografia była jedną z inspiracji do napisania książki.

 

„Kańczuga trzech kultur. Zarys dziejów miasteczka w XIX i XX wieku” to opowieść o niezwykłym współistnieniu trzech grup narodowych – Polaków, Ukrainców i Żydów – w małym miasteczku na Podgórzu Rzeszowskim. Książka ta, będąca nie tylko źródłem naukowej wiedzy, lecz i swoistą podróżą w czasie od Autonomii Galicji do czasów po drugiej wojnie światowej, ukazuje wielowątkową historię zatopioną w fotograficznych świadectwach codzienności mieszkańców, ich rodzin oraz rozwijającego się miasteczka.

 

DP