Jest nowy skarbnik

Na wniosek wójta Rada Gminy Wiązownica, podjęła jednogłośnie uchwałę o powołaniu na skarbnika gminy Witolda Dorosza.

 

– Nowy skarbnik spełnia odpowiednie wymagania prawne oraz posiada predyspozycje, aby piastować to odpowiedzialne stanowisko zarządzając finansami gminy – informują w urzędzie gminy. Witold Dorosz ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ma 26-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, realizując zadania w obszarze finansów publicznych. Jak podkreślają w gminie – Świetnie zna specyfikę funkcjonowania jednostek budżetowych. Na co dzień zajmował się także kreowaniem i ustalaniem polityki ekonomicznej, wdrożeniem projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich.

Red.