Jest nowy prezes spółdzielni mieszkaniowej

W Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku, mającej swoją siedzibę przy ul. Konopnickiej, zakończył się proces wyboru prezesa zarządu .

 

Przypomnijmy, że konkurs ogłoszono ponad miesiąc wcześniej. Do 16 marca trwało składanie ofert przez kandydatów, którzy musieli wykazać się m.in. wykształceniem wyższym i co najmniej 10-letnim stażem pracy. Jak poinformował zastępca prezesa zarządu Zbigniew Zięzio, 12 kwietnia Rada Nadzorcza spośród trzech kandydatów wybrała na stanowisko prezesa Tomasza Misiąga. Nowy prezes jest magistrem ekonomii i długoletnim pracownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej. Jego poprzednik, Roman Dudek, przepracował w spółdzielni trzydzieści dwa lata.

DP