Gmina Tryńcza solidarna z Ukrainą

Solidaryzując się z mieszkańcami Ukrainy Gmina Tryńcza włącza się w działania, które niosą realną pomoc uchodźcom oraz tym, którzy zostali walczyć o swoją Ojczyznę.

 

Przy współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Komitetem Społecznym „Wolna Ukraina” Gmina sukcesywnie pomaga poprzez działania, które koordynuje wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch. W ostatnim czasie m.in. przekazano 120 łóżek na dworzec kolejowy oraz do zorganizowanych punków noclegowych w Przemyślu, a panie z Kół Gospodyń Wiejskich, pracownicy Centrum Usług Społecznych i Centrum Integracji Społecznej pod przewodnictwem Marty Harapińskiej dyrektor CUS, przygotowywali ponad 4 tysiące kanapek, które przez struktury Caritas trafiły do uchodźców zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej. To jednak nie wszystko. Blisko 100 chlebów wypieczonych przez pracowników CIS zostało przekazanych do Caritas Archidiecezji Przemyskiej, gdzie stale wydawane są posiłki dla uchodźców. W pomoc włączyli się również lokalni przedsiębiorcy: Tadeusz Otręba, Daniel Czupik, Jerzy Flak, Daniel Kosturek, którzy udostępnili bezpłatnie magazyny, gdzie przechowywana jest pomoc humanitarna oraz sprzęt do załadunku i rozładunku darów, a strażacy z terenu gminy Tryńcza sukcesywnie pomagają w rozładunku i załadunku darów tj. środków medycznych, żywności, wody i odzieży, która docelowo trafia na Ukrainę. Równocześnie Gmina Tryńcza udostępnia miejsca noclegowe oraz posiłek dla osób transportujących m.in. artykuły medyczne i spożywcze do Ukrainy, w tym także m.in. dla grupy strażaków z Portugalii.

 

TP