Jedyni w powiecie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzejowicach otrzymała promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. To jedyna w powiecie przeworskim jednostka OSP, której zostanie przyznane dofinansowanie.

 

We wtorek, 19 kwietnia, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz z prezesem OSP Urzejowice Rafałem Sikorą odebrali promesę na kwotę 425 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dofinansowanie pochodzi ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Promesa dla jednostki OSP w Urzejowicach jest jedną z 41 przyznanych wśród jednostek z województwa podkarpackiego, jedyną z powiatu przeworskiego. W powiecie jarosławskim takie wsparcie otrzymały jednostki OSP z Mołodycza, Morawska i Surochowa.

 

DP/UG Przeworsk