Jedna z najlepszych szkół na Podkarpaciu…

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu ma swój niepowtarzalny charakter. – Wyróżnia nas rodzinna atmosfera – mówi ks. Grzegorz Delmanowicz, dyrektor jarosławskiego „Katolika”

 

Red.: Co sprawiło, że Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu, uplasowało się w tegorocznym rankingu „Perspektyw” na najlepsze licea na 1. miejscu na terenie powiatu jarosławskiego, 13. miejscu na Podkarpaciu i 278. miejscu w Polsce, zdobywając tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2024”?

Ks. Grzegorz Delmanowicz: Liceum istnieje od 2018 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Parafia Bożego Ciała przy kolegiacie w Jarosławiu. Obecnie w murach „Katolika”, uczy się 113 uczniów. Mamy już 82 absolwentów. Szkoła posiada bogatą bazę edukacyjną. Stawia na naukę języków obcych. Licealiści uczą się języków angielskiego i łacińskiego oraz mają do wyboru język włoski lub niemiecki. W trosce o efektywną naukę języków obcych w liceum uruchomiono znakomicie wyposażone pracownie. Z uwagi na duże zainteresowanie młodzieży naukami medycznymi, w szkole powstała nowoczesna pracownia biologiczna oraz laboratorium chemiczne. W liceum funkcjonują dwa pomieszczenia dla uczniów, gdzie młodzież odkrywa wartość wspólnoty. W świetlicy „Kanapa” można napić się kawy i herbaty oraz zrobić zakupy, w drugiej zaś można zagrać w bilard, posłuchać dobrej muzyki i obejrzeć wartościowy film. Od ubiegłego roku w szkole funkcjonuje także nowocześnie wyposażona siłownia.

 

Red.: Choć samo określenie „katolickie” przyprawia co niektórych o dreszcze, to szkoły katolickie cieszą się coraz większą popularnością. Na czym polega ich fenomen?

W dobie dewaluacji wartości i rozprężenia obyczajów wychowanie młodego pokolenia realizowane w szkołach katolickich odgrywa szczególną rolę. W jarosławskim „Katoliku” dążymy do pełnego rozwoju osoby ludzkiej poprzez realizację zintegrowanego procesu kształcenia i wychowania, w tym także ewangelizacji. Nasze liceum ma swój niepowtarzalny charakter. Wyróżnia nas rodzinna atmosfera. Szkoła jest kameralna, bo wszyscy uczniowie się znają. 24-osobowe klasy zapewniają indywidualizację nauczania i otwierają większe możliwości osiągnięcia sukcesów edukacyjnych. Nasi uczniowie odzwierciedlają przekrój społeczeństwa. Dla wielu licealistów wiara katolicka jest wielkim skarbem, którym pragną dzielić z innymi. Są tacy, który przychodząc do naszej szkoły, nie odkryli jeszcze swojego miejsca w życiu Kościoła. Dla jeszcze innych, nauka w liceum to czas poszukiwania odpowiedzi na różne światopoglądowe pytania. Model wychowawczo-edukacyjny jarosławskiego „Katolika” opiera się na trzech filarach: WIARA, ROZUM, OJCZYZNA. Dbamy o pełną formację młodego człowieka, także w perspektywie duchowej i moralnej. Rozwijamy intelekt, uczymy krytycznego oceniania i wartościowania. Bardzo zależy nam, aby każdy uczeń stawał się prawym, uczciwym i prawdomównym człowiekiem oraz jak najlepiej służył swoimi umiejętnościami społeczeństwu. Chcemy dać uczniom alternatywę wobec tego, co oferuje świat i to nas wyróżnia spośród innych szkół.

 

Red.: Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Czy współczesnych młodych ludzi przyciągają jeszcze takie wartości?

Ważnym aspektem funkcjonowania naszego liceum jest wychowanie patriotyczne. Ściśle współpracujemy z Instytutem Pamięci Narodowej, organizując różne wystawy i zajęcia prowadzone przez edukatorów. Uświadamiamy licealistom, że bez miłości do Ojczyzny, bez poznawania jej historii, jesteśmy skazani na zatracenie własnej tożsamości. Tylko w zwierciadle przeszłości możemy przyjrzeć się naszym czasom i ocenić je, czy są lepsze.

 

Red.: Wysokie miejsce w Rankingu „Perspektyw” to także skutek wielu sukcesów szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W jaki sposób nauczyciele wypracowują z uczniami takie wyniki dydaktyczne?

W tegorocznym Rankingu Szkół Olimpijskich „Katolik” zajął 44. miejsce w Polsce (na 200 szkół). Oprócz lekcji, szkoła proponuje uczniom liczne zajęcia dodatkowe, zarówno rozwijające ich pasje, jak i zainteresowania naukowe (koło matematyczne, chemiczne, teatralne, klub czytelniczy, Szkolne Koło Caritas itp.). W czasie każdych ferii zimowych licealiści mają możliwość udziału w warsztatach dla maturzystów oraz zajęciach sportowych. Współpracujemy także z kilkoma uczelniami wyższymi. Nasi nauczyciele to ludzie z pasją.

 

Red.: Jakie miejsce w realizacji kształcenia i wychowania młodzieży zajmują rodzice?

PKLO wspiera rodziców w ich obowiązku zapewnienia dzieciom edukacji. Szkoła została powołana do istnienia, aby pomóc rodzicom w realizacji najpoważniejszego obowiązku, którym jest chrześcijańskie wychowanie potomstwa. Kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami. Traktujemy ich jako partnerów i zawsze doceniamy współuczestnictwo rodziców w procesie kształcenia oraz wychowania. Uczymy licealistów otwartości i szacunku dla rodziców. Często powtarzamy, że sukces wychowawczy i edukacyjny uczniów zależy tylko w 40% od nas, nauczycieli, a w 60% od rodziców.

 

Red.: Czy jarosławski „Katolik” jest szkołą płatną? Jakie klasy proponujecie uczniom w tym roku?

W naszym liceum nie pobieramy czesnego. Jarosławski „Katolik” funkcjonuje w oparciu o środki pochodzące z dotacji oświatowej. Każdy absolwent szkoły podstawowej ma w tym roku do wyboru jeden z czterech kierunków: biologiczno-chemiczny, humanistyczno-medialny, matematyczno-fizyczny lub lingwistyczny. W każdej klasie uczniowie mogą realizować trzy rozszerzenia, adekwatne do danego kierunku.

 

Dziękuję za poświęcony czas.