Gmina Tryńcza – Samorząd Bliski Rodzinie

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, wójt Gminy Tryńcza, Ryszard Jędruch odebrał tytuł honorowy „Amicus Familiae”.

 

Kapituła Konkursu „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie” Amicus Familiae – VII EDYCJA 2023 wysoko oceniła prowadzoną przez Samorząd Gminy Tryńcza politykę rodzinną oraz podejmowane działania na rzecz rodzin, jak również występowanie z inicjatywą rozbudzania środowisk lokalnych do działania na rzecz dzieci i młodzieży, a także osób starszych i rodzin które przynoszą istotne, wymierne i trwałe efekty dla mieszkańców gminy.

Realizowane działania w swej istocie tworzą przyjazne otoczenie, w którym rodziny zamieszkujące na terenie gminy Tryńcza mogą swobodnie realizować swoje potrzeby oraz rozwijać talenty osób, które je tworzą. Wójt w swoich działaniach stawia na rodzinę, bo rodzina to przyszłość – to najlepsza inwestycja, która bez wątpienia zaowocuje w kolejnych latach. – W imieniu całego zespołu pracowników serdecznie dziękujemy pani wojewodzie Ewie Leniart oraz całej Kapitule, za docienienie naszych działań na rzecz wspierania Rodzin. To dla nas bardzo duże wyróżnienie oraz motywacja do dalszej pracy – mówi wójt Ryszard Jędruch.

Gmina Tryńcza znalazła się także wśród laureatów Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w kategorii „Opieka wczesnorozwojowa i senioralna”. Kapituła doceniła szeroki wachlarz działań i inicjatyw w zakresie polityki społecznej, jak chociażby: Klub Senior+ w Jagielle, Dzienny Dom Seniora w Wólce Małkowej, Dzienny Dom Seniora w Tryńczy, Kluby Aktywnego Seniora, spotkania osób starszych i samotnych w okresie świątecznym, usługi opiekuńcze dla osób starszych, opieka wytchnieniowa na telefon, żłobek „Tęczowa kraina” czy trwająca aktualnie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gniewczynie.

MP