Gmina Tryńcza inwestuje w rozwój!

Gmina Tryńcza zakończyła 2023 rok zamykając budżet gminy na poziomie prawie 64 mln zł, z czego 20 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne.

 

Był to kolejny, bogaty w inwestycje rok, nakierowany na rozwój, w tym infrastruktury drogowej, oświatowej, rekreacyjnej czy technicznej. Jak każdego roku gmina wykorzystywała środki zewnętrzne, aby możliwie w jak największym stopniu realizować zaplanowane inwestycje, bez obciążania budżetu. Tylko w roku ubiegłym gmina zrealizowała ponad 30 projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Były to projekty inwestycyjne, kulturalne, a także społeczne.

 

Nowy most i nie tylko

Jedną z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w poprzednim roku była budowa nowego mostu na Wisłoku. Wartość inwestycji wyniosła ponad 10 mln zł. Nowy most wraz z wyremontowanymi drogami dojazdowymi usprawnił ruch w miejscowości i stanowi teraz nowe bezpieczne połączenie dla mieszkańców Gminy Tryńcza i Grodzisko Dolne. Inwestycja mogła być zrealizowana w tak krótkim czasie dzięki współpracy z Powiatem Przeworskim oraz dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W poprzednim roku do użytku oddany został nowoczesny kompleks sportowy, który powstał przy Szkole Podstawowej w Tryńczy. To pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz z nawodnieniem płyty, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz trybunami. Przy obiekcie powstał też skate park oraz ścianki wspinaczkowe. Inwestycja kosztowała ponad 3 mln zł, z czego 1,3 mln zł dofinansowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy to jedno z priorytetowych działań realizowanych sukcesywnie każdego roku. Rok 2023 był bogaty w inwestycje drogowe. Wyremontowane zostało blisko 30 km dróg i powstało prawie 2 km nowych chodników. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 9 mln zł. W ramach inwestycji drogowych i pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w Tryńczy powstał także dwustanowiskowy carport wraz ze stacją do ładowania pojazdów elektrycznych zasilany energią z instalacji fotowoltaicznej, a także w Tryńczy i Gniewczynie Łańcuckiej powstały dwie inteligentne wiaty przystankowe.

 

Kompleks wodno-rekreacyjny

W bieżącym roku rozpoczną się także prace związane z zagospodarowaniem zbiornika wodnego po byłej żwirowni w Gniewczynie na cele rekreacyjne. W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie – etap I. Z uwagi na bardzo duży zakres i koszt inwestycji, będzie ona realizowana etapowo. Zakres podpisanej umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, utwardzenie terenu i wzmocnienie brzegów, budowę parkingów, ciągów komunikacyjnych i ogrodzenia, oświetlenie terenu, budowę podświetlanego molo, strefy rekreacyjno-sportowej oraz obiektu z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym. Teren kompleksu będzie monitorowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji to ponad 10 mln zł.

 

Dla młodszych i dla starszych

Mając na celu troskę o stan dostępnej infrastruktury sportowej na terenie gminy w ubiegłym roku rozpoczął się remont przyszkolnych obiektów sportowych. Inwestycja zakończy się w roku bieżącym. W ramach zadania wyremontowane zostaną kompleksy sportowe „Orlik 2012” w Tryńczy, Gniewczynie Łańcuckiej i Gorzycach. Wymieniona zostanie nawierzchnia na kompleksach, piłkochwyty, bramki, a także odnowiona nawierzchnia boisk tartanowych do gry tenisa. W Gorzycach i Tryńczy zdemontowane zostaną stare obiekty szatniowo-sanitarne, a w zamian powstaną nowe kontenery. Zadanie obejmuje także remont hali sportowej w Gorzycach, a także boiska wielofunkcyjnego w Jagielle.

Celem wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w gminie trwa budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tryńczy. W pierwszym półroczu 2024 planowane jest oficjalne otwarcie obiektu. W budynku znajdować się będą pomieszczenia biurowe, sale rehabilitacyjne i medyczne, pomieszczenia socjalne i sanitarne, sale zajęć, świetlica, kuchnia, pomieszczenia techniczne oraz pokoje mieszkalne z łazienkami i pokój specjalistów. W budynku będzie winda, która ułatwi komunikację pomiędzy kondygnacjami. Przy budynku stanie też altana wraz z ławkami, stołami i oświetleniem.

 

Bogata oferta kulturalna

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i komfortu dzieci Gmina Tryńcza rozpoczęła rozbudowę Szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej o nowe skrzydło. Nowa część, połączona z istniejącym budynkiem szkoły przeznaczona będzie na pomieszczenia oddziału przedszkolnego z salami przedszkolnymi, szatniami, sanitariatami. Znajdować się tam będzie również kuchnia wraz ze stołówką dla uczniów, sale do edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III, pomieszczenia socjalne dla personelu, sanitariaty oraz sala wielofunkcyjna. Jest to kolejne bardzo ważne działanie, które ma na celu polepszenie warunków nauki dla dzieci.

Mijający rok to także szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych. Gmina Tryńcza dokłada wszelkich starań, aby przygotowywana oferta znalazła swoich odbiorców w każdym wieku, a organizowane wydarzenia były okazją do spędzenia wspólnego czasu z najbliższymi. Korzystając ze środków zewnętrznych do Centrum Kultury trafiło nowoczesne wyposażenie koncertowe, m.in. scena i trybuny mobilne, a także drobne wyposażenie wykorzystywane do organizacji wydarzeń plenerowych. Koszt zakupionego wyposażenia to ponad 800 tys. zł.

W 2024 roku planowane jest także rozpoczęcie realizacji dwóch dużych inwestycji, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Będzie to Budowa Obiektu kulturalno-rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej (wartość inwestycji wyniesie 4,8 mln zł) oraz budowa dwóch wodnych placów zabaw w miejscowości Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka (wartość inwestycji 1,8 mln zł).

 

MP