„Fredro – polski Moliere”

Na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Zarzeczu od 5 października można obejrzeć wystawę plenerową zatytułowaną: „Fredro – polski Moliere”, która ma przybliżyć życie i twórczość tego wybitnego polskiego komediopisarza, a także pamiętnikarza i poety.

 

Aleksander Fredro, urodzony w Surochowie koło Jarosławia w 1793 roku, pozostawił niezatarte ślady w historii polskiej literatury i teatru. Jego komedie i satyry teatralne, takie jak „Zemsta”, „Pan Jowialski”, „Śluby panieńskie” są nie tylko zabawne, ale także pełne trafnych obserwacji życia społecznego. To właśnie jego umiejętność ukazywania ludzkich słabości i dowcip uczyniły go „polskim Moliere”.

Dzięki uprzejmości Fundacji Rodu Szeptyckich, głównych spadkobierców pamiątek po Aleksandrze Fredrze, na planszach można podziwiać dotąd niepublikowane pamiątki rodzinne, zdjęcia, odznaczenia i afisze teatralne ze spektakli jego komedii.

Z okazji 230. rocznicy urodzin pisarza Sejm RP ustanowił Aleksandra Fredrę – Patronem Roku 2023.

Wystawa plenerowa, przybliżająca najważniejsze fakty z życia komediopisarza, przygotowana została przez Dom Komedii Aleksandra Fredry.

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

Fot. K.Szarek