Zwiększyli swoje kompetencje

W piątek, 29 września odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Europejska komunikacja ZSSChiO”. Projekt był realizowany przez ponad rok. Zakończył się końcem września.

 

W trakcie spotkania koordynator wraz z uczestnikami projektu podzielili się swoimi doświadczeniami projektowymi. Przedstawione i omówione zostały działania oraz rezultaty, wdrażane w pracę szkoły. Cele projektu zostały spełnione.

– 24 osoby spośród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły zwiększyło swoje kompetencje oraz umiejętności językowe, zawodowe i społeczne biorąc udział w mobilności typu obserwacja pracy, kurs specjalistyczny lub kurs językowy w Portugalii, Hiszpanii, Turcji oraz na Malcie. Wszyscy wzbogacili swój warsztat pracy i na bieżąco wykorzystują zdobyte doświadczenia i wypracowane rezultaty i materiały w pracy dydaktycznej. Po raz kolejny hasło „Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły” nabrało wymiernego znaczenia – mówią organizatorzy tego wydarzenia.

W spotkaniu wzięli udział: Elżbieta Komarnicka, konsultantka Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich Oddział w Przemyślu, przedstawicielka Regionalnego Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, dyrektorzy i koordynatorzy jarosławskich i przemyskich szkół ponadpodstawowych oraz kadra ZSSiB.

Projekt zrealizowany został w ramach programu Erasmus+. Wszystkie działania współfinansowane były przez Unię Europejską.

Opr. EK, fot. org.