Eliasz tworzy rzeźbę bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W pracowni Eliasza Dyrowa powstaje rzeźba bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która w 40. rocznicę jego męczeńskiej śmierci ma stanąć w sąsiedztwie Archikatedry Przemyskiej.

 

– W tym momencie jest to rzeźba z gliny. Model w skali 1:1, który ma 235 cm wysokości. Później zostanie on odlany z gipsu i ten odlew gipsowy zostanie przekazany do odlewni, która zajmie się już wykonaniem odlewu z brązu. Ostatecznie w docelowym miejscu, czyli na placu katedralnym w Przemyślu ma stanąć już jako postument z brązu – tłumaczy Eliasz Dyrow, twórca rzeźby.

Prace nad rzeźbą trwają od około roku. Jej wykonanie poprzedzały szkice, ustalenia, rozmowy, które były niezbędne do opracowanie koncepcji tego pomnika. Same prace w glinie zajęły około 3 miesięcy. Ale na tym jeszcze nie koniec. – Przede mną jest jeszcze kilka miesięcy pracy. Teraz muszę zrobić odlew z gipsu, który następnie trafi do odlewni – mówi E. Dyrow.

Rzeźba bł. ks. Jerzego Popiełuszki stanie w sąsiedztwie Archikatedry w Przemyślu najprawdopodobniej w październiku tego roku. Zadania tego podjęło się NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Przemyska pragnąc uczcić pamięć wielkiego człowieka, kapłana i męczennika. – Naszym obowiązkiem jest oddanie hołdu bł. ks. Jerzemu Popiełuszce patronowi NSZZ „Solidarność” – kapłanowi, który gromadził tysiące ludzi, kształtował postawy oraz budował solidarność międzyludzką – i w godny sposób upamiętnienie jego osoby, co zamierzamy uczynić w formie pomnika, który stanie w miejsce istniejącego już kamienia – informuje NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Przemyska.

EK