SP 5 z akredytacją Erasmus+

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu uzyskała akredytację  w programie ERASMUS+ na lata 2025-2030. To wspaniała wiadomość dla obecnych i przyszłych uczniów oraz nauczycieli tej placówki.

 

– Jesteśmy jedną ze 102 szkół w Polsce, które znalazły się na liście pozytywnie ocenionych wniosków, a tym samym uzyskaliśmy akredytację w sektorze edukacja szkolna złożonych w ramach akcji 1 programu Erasmus+ w konkursie 2023 (KA120-SCH- 000185840) na lata 2021- 2027. Dzięki niej mamy pewność, że projekty mobilności zagranicznej uczniów i nauczycieli będą możliwe do realizacji przez najbliższe kilka lat. Szkoła będzie regularnie otrzymywać środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału  w konkursach wniosków aż do 2028 roku. Stało się to to możliwe dzięki otwartości pana dyrektora Wojciecha Popczyńskiego oraz efektu pracy wykonanej przez nauczycieli SP5  – mówi koordynator projektu Wiesław Zięba, nauczyciel informatyki w tej szkole. Udział w projekcie wiąże się z ogromnymi korzyściami dla uczniów oraz nauczycieli. Uczniowie w ramach mobilności każdego roku wezmą udział w międzynarodowych wymianach, podczas których będą doskonalić języki obce realizując zadania projektowe z rówieśnikami ze szkół partnerskich z Hiszpanii i Portugalii. Natomiast kadra pedagogiczna będzie podnosiła swoje kompetencje poprzez udział w kursach językowych, metodycznych szkoleniach międzynarodowych oraz podczas obserwacji pracy szkół partnerskich. Będzie to też okazja do poznawania innych systemów kształcenia, ludzi, ich obyczajów. – Wszystkie działania rozpoczną się w przyszłym roku szkolnym jak tylko otrzymamy środki finansowe z Unii Europejskiej – opowiada dyrektor Wojciech Popczyński.

 

Red.