Drogi oddane do użytku

W ostatnich dniach 2020 roku oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną drogę powiatową na odcinku Białoboki-Ostrów-Mikulice. Nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodniki na całej długości drogi z pewnością poprawią bezpieczeństwo w tym miejscu.

 

We wtorek, 29 grudnia, wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek wraz ze starostą Powiatu Przeworskiego Bogusławem Urbanem oraz Anną Schmidt, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także przedstawicielami władz powiatowych, gminnych i przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg z dyrektorem na czele oraz z prezesem firmy wykonawczej PBI Infrastruktura S.A., dokonali oficjalnego oddania drogi do użytku. Poświecenia inwestycji dokonał ks. proboszcz parafii Ostrów, Zenon Bieszczad.

Całość inwestycji to koszt ponad 4 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniosło ponad 3 mln zł.

Tego samego dnia A. Schmidt oraz B. Urban wzięli też udział w otwarciu kolejnego wyremontowanego odcinka na terenie powiatu przeworskiego: Przeworsk-Ujezna-Pełkinie oraz Rozbórz-Mirocin-Ożańsk.

 

DP