Drogi oddane do użytku

W ostatnim czasie do użytku oddana została droga powiatowa Kidałowice – Rokietnica oraz droga powiatowa Cieplice Górne – Cieplice Dolne.

 

W piątek, 22 września do użytku oddana została droga powiatowa Kidałowice – Rokietnica. Wartość zadania wyniosła 12,5 mln zł, z czego 4,7 mln zł stanowił wkład własny Powiatu Jarosławskiego, 6 mln zł pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1,1 mln zł to kwota jaką przekazały Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kańczuga, 560 tys. zł to wkład gminy Chłopice, a 100 tys. zł gminy Rokietnica. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, odwodnienia, podbudowy, nawierzchni oraz robót wykończeniowych.

W ostatnim czasie do użytku oddana została również droga powiatowa Cieplice Górne – Cieplice Dolne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 18,7 mln zł, z czego 9,3 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę po połowie dołożył Powiat Przeworski i Gmina Adamówka. Droga została przebudowana na długości ponad 7 km. Prace polegały m.in. na poszerzeniu jezdni, budowie chodnika, przebudowie skrzyżowań wykonaniu podbudowy, remoncie przepustów i obiektu mostowego czy budowie przejść dla pieszych

Obecnie zarówno na terenie powiatu przeworskiego, jak jarosławskiego prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych np. przebudowa drogi Wiązownica – Radawa – Wola Mołodycka, drogi Wiązownica – Piwoda – Olchowa, drogi Pruchnik – Kramarzówka – Helusz czy drogi Radymno – Zabłotce – Wacławice wraz z przebudową mostu w miejscowości Zabłotce.

 

EK, fot. org.