Droga za ponad 4 mln zł oddana do użytku

W czwartek, 9 listopada odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R – ul. Sanowa w Radymnie”

 

Ulica Sanowa w Radymnie jest drogą o dużym natężeniu ruchu, prowadzącą w kierunku przejścia granicznego w Korczowej. Dzięki przebudowie drogi w znacznym stopniu poprawiła się jakość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z nowej jedni i chodnika może cieszyć się nie tylko lokalna społeczność ale również przejezdni, turyści i przewoźnicy.

Zakres prac obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów), odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej, budowę blisko 1 km chodnika, wykonanie podbudowy drogi z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna o grubości 4 cm) oraz montaż oznakowania pionowego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła przeszło 4 mln zł, z czego: 1,9 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1 mln zł – stanowił wkład Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Jarosław), przeszło 800 tys. zł dołożyła Gmina Radymno, a nieco ponad 360 tys. zł Powiat Jarosławski.

W uroczystym przekazaniu drogi do użytku uczestniczyli m.in. Anna Huk, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mariusz Trojak, wicestarosta jarosławski, Marian Fedor, przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego, Marek Kisielewicz i Marek Sobolewski, członkowie Zarządu Powiatu, Agnieszka Mroczka, skarbnik Powiatu Jarosławskiego, Paweł Tworek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wraz z pracownikami, Damian Rębacz, nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław, a także przedstawiciele Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka Akcyjna z Dębicy.

Opr. EK, fot. org.