Droga Jarosław-Łazy oficjalnie odebrana po modernizacji

Przebudowa około 9 kilometrowego odcinka drogi powiatowej z Jarosławia do Łazów kosztowała ponad 20 mln zł. Na modernizację złożyły się samorządy oraz budżet państwa. Elementem, który rzuca się w oczy jest powstałe w miejscu rozjazdu rondo w Łazach.

 

W poniedziałek, 12 czerwca przy nowo wybudowanym rondzie w Łazach, oficjalnie otwarto przebudowaną drogę powiatową na odcinku Jarosław – Wietlin – Łazy i Lubaczów – Laszki – Duńkowice. Długość zmodernizowanej części to około 8,7 km. Koszt w całości wyniósł prawie 20,3 mln zł, w tym 11,2 mln zł pochodziło z rządowego Programu Polski Ład, 5,6 mln zł z budżetu Powiatu Jarosławskiego, ponad 1,4 mln zł przeznaczyła na to zadanie Gmina Jarosław, a Gmina Laszki dodała około 2 mln zł.

W uroczystym odbiorze zorganizowanym przy nowym rondzie w Łazach wzięli udział m.in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, senator Mieczysław Golba i poseł Tadeusz Chrzan. Samorząd wojewódzki reprezentowała Anna Huk, a władze powiatu jarosławskiego starosta Stanisław Kłopot, wicestarosta Mariusz Trojak wraz z członkami zarządu Krzysztofem Cebulakiem i Markiem Sobolewskim. Obecny był również Marian Fedor, przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego oraz radni Barbara Stawarz i Kamil Dziukiewicz. Zamawiającego reprezentował dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek, a w imieniu samorządów uczestniczących w modernizacji drogi przybyli na otwarcie Elżbieta Grunt, wójt Gminy Jarosław, Stanisław Gonciarz, wójt Gminy Laszki i Jan Fusiek, przewodniczący Rady Gminy Radymno. Przebudowaną drogę poświęcili wspólnie dziekan dekanatu Radymno II ks. Zbigniew Szewczyk, proboszcz parafii Laszki i ks. Ryszard Buryło, proboszcz parafii w Łazach-Moszczanach.

Umowę obejmującą przebudowę drogi z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym Spółka Akcyjna podpisano w maju ubiegłego roku. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego odcinka dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie trzech gmin: Gminy Jarosław, Gminy Radymno i Gminy Laszki. Zadanie polegało głównie na wykonaniu poszerzenia jezdni drogi do szerokości 6 m, wzmocnieniu konstrukcji jezdni oraz budowie chodnika.

erka