Czytali „Nad Niemnem”

Jak co roku w wielu miejscowościach odbywa się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania.

 

W Jarosławiu akcja miała miejsce po raz jedenasty, co oznacza, że odbywa się tu niemal od początku jej istnienia. W sobotę, 9 września, na jarosławskim Rynku fragmenty „Nad Niemnem” odczytali m.in. zastępca burmistrza Dariusz Tracz, Anna Huk – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Magdalena Cisek-Skiba radna Miasta Jarosławia, Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska dyrektor Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, aktorzy teatru Baccalaureus, członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Rekonstrukcyjnego Pąsowa Róża, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, a także czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Jarosławiu.

Narodowe Czytanie po raz kolejny odbyło się też w kańczuckiej bibliotece. Do tegorocznej edycji zaproszono wszystkich miłośników książek. Urząd Miasta i Gminy Kańczuga reprezentowała sekretarz Teresa Argasińska. Wśród zaproszonych gości byli   Anna Bachnacka była dyrektor Biblioteki Publicznej w Kańczudze, Bożena Krupa dyrektor Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudze, Lucyna Szymańska, nauczyciel z Zespołu Szkół w Kańczudze, Elżbieta Pelc, emerytowana nauczycielka z Przedszkola w Łopuszce Wielkiej oraz Monika Ciapa, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Krzeczowicach wraz z uczniami. Udział w akcji wzięli również wierni czytelnicy, którzy jak co roku czynnie uczestniczyli w akcji. Na przyniesionych przez uczestników egzemplarzach książki przybite zostały pamiątkowe stemple.

W tym roku Narodowe Czytanie po raz pierwszy odbyło się w Jodłówce w gminie Pruchnik, na terenie Parku Pielgrzyma przy sanktuarium pw. Matki Bożej Pocieszenia. W akcji dość licznie wzięli udział mieszkańcy, w tym uczniowie szkół z terenu gminy.

Opr. DP/fot. org