Spotkanie integracyjne byłych funkcjonariuszy

Ostatniego sierpnia ponad 50 emerytów i rencistów służb mundurowych należących do związków   rejonu jarosławskiego razem z rodzinami spotkało się w domku myśliwskim w Olchowej, by w miłej atmosferze wymienić poglądy, porozmawiać o sprawach ich dotyczących i kontynuować współpracę.

 

Spotkanie zorganizował Ryszard Jakubiec, prezes jarosławskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych RP. Wśród uczestników byli także reprezentanci Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z jarosławskiego koła z prezes Barbarą Rogala-Kuszczak, przedstawiciele Związku Żołnierzy WP prezesem jarosławskiego koła Janem Pacułą oraz byli strażacy ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło Jarosław z prezesem Bogusławem Mazurem, a w imieniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP RP w Rzeszowie przybył prezes Jan Rusek.

– Znamy się, rozmawiamy, ale mimo tego omówienie spraw dotyczących byłych funkcjonariuszy w większym gronie też jest potrzebne. Przyjechaliśmy z rodzinami, a samo spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze. Był czas na dyskusje i na rozrywkę. To już kolejne przedsięwzięcia o integracyjnym charakterze – podkreśla R. Jakubiec.

Erka/Fot. Org.