Całodobowa „Opieka wytchnieniowa”

Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu realizuje program „Opieka wytchnieniowa” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program jest całkowicie bezpłatny. Są jeszcze wolne miejsca.

 

Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi (posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenie traktowane na równi z wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 97 r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej).

Realizacja programu zakłada świadczenie usług opieki wytchnieniowej w dwóch formach. Jedną jest opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego, a drugą opieka wytchnieniowa w ramach pobytu stałego. Program realizowany jest na terenie Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy Pl. Mickiewicza 4.

– Na terenie powiatu jarosławskiego dotychczas program opieki wytchnieniowej nie był realizowany w formie pobytu stacjonarnego – całodobowego. Jest to pierwsze miejsce w powiecie, jedyne miejsce przyjmujące czasowo osoby niepełnosprawne i wspierające członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi – mówi Lidia Czyż, koordynator programu w DPS w Jarosławiu.

Program jest również odpowiedzią na potrzeby społeczne.

– Dzięki niemu zostanie zaspokojona potrzeba czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Członkowie rodzin będą mogli w tym czasie odpocząć i zregenerować siły – wyjaśnia L. Czyż.

Usługa opieki wytchnieniowej może również służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogliby wykonywać swoich obowiązków.

 

Korzyści dla osoby niepełnosprawnej

Osoby biorące udział w programie mogą korzystać z infrastruktury i usług oferowanych przez placówkę, tj. fizjoterapia (w gabinecie fizjoterapii i rehabilitacji, uczestnictwo w ćwiczeniach i gimnastyce), czy terapia zajęciowa (w pomieszczeniach przeznaczonych do terapii pod nadzorem terapeutów). Ponadto mogą także korzystać z kaplicy (brać udział w odprawianych nabożeństwach), oferty kulturalno-oświatowej dostępnej dla ogółu mieszkańców oraz brać udział w wydarzeniach okolicznościowych, jak np. Andrzejki, Mikołajki, Dzień Matki, co daje im możliwość rozmowy z innymi ludźmi oraz poczucie bycia w społeczności.

 

Korzyści dla członków rodzin

Możliwość uczestnictwa w programie osób z niepełnosprawnościami daje członkom ich rodzin bądź opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę możliwość podejmowania innych zadań niezbędnych do funkcjonowania rodziny, zadbanie o własne zdrowie czy czasowe odciążenie od codziennych obowiązków.

 

Szersze informacje na temat realizowanego programu można uzyskać kontaktując się z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza w Jarosławiu (tel. 16 624 37 80).

EK