Był ciągłym nowatorem

W poniedziałek dotarła do nas informacja o śmierci Lucjana Skobyłko, zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Ceniony nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń młodzieży oraz prekursora licznych edukacyjnych projektów. Odszedł w wieku 57 lat.

 

– Był bardzo doświadczonym i wyjątkowo oddanym szkole pedagogiem. Osobą pełną innowacji, o nowatorskim myśleniu i dbającą o rozwój szkoły. Straciliśmy wielki potencjał – mówi Adam Tomaszewski, dyrektor ZSTiO podkreślając, że śmierć zabrała nauczyciela, który wprowadził szkołę w technologie informatyczne i internetowe.

Lucjan Skobyłko urodził się w 1963 r. W 1990 r. rozpoczął pracę w szkole, a od 2000 pełnił obowiązki wicedyrektora ZSTiO. Był uznanym i wielokrotnie docenianym pedagogiem. Został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Agnieszka Sosna wraz z zespołem redakcyjnym Gazety Jarosławskiej składa Rodzinie, Bliskim, społeczności Szkoły oraz Przyjaciołom i Znajomym Zmarłego wyrazy współczucia oraz duchowego wsparcia.

erka