Stare remizy OSP: Remiza w Rozborzu

Ochotniczą Straż Pożarną w Rozborzu założono ok. 1910 r. z inicjatywy ówczesnego wójta wsi Jana Wilka, który ze zgromadzonych funduszy wiejskich zakupił czterokołową sikawkę ręczną do zaprzęgu konnego.

 

Sikawkę początkowo przechowywano w niewielkiej drewnianej szopie, która służyła strażakom z Rozborza za remizę dość długo, bo aż do 1950 r. Później sprzęt strażacki przeniesiono do nowej, niewielkiej murowanej strażnicy, wybudowanej dzięki dużemu zaangażowaniu członków OSP i mieszkańców wsi.

Nowy budynek, choć był murowany, nie spełniał jednak do końca oczekiwań strażaków. Ze względu na coraz bardziej nowoczesny sprzęt strażacki m.in. sikawka motorowa M-800, jakim zaczęła dysponować OSP oraz powiększającą się liczbę jej członków, koniecznym stało się posiadanie nowej, znacznie większej remizy dostosowanej do wymogów i potrzeb strażaków ochotników.

To w dużej mierze dzięki zaangażowaniu Prezesa OSP Jana Wilka, Naczelnika OSP Antoniego Stecko oraz jednego z najaktywniejszych strażaków, Stanisława Haładyja, w 1974 r. oddano do użytku nową, dużą remizę strażacką z zapleczem socjalnym, której budowa pochłonęła kwotę 1 041 000 zł.

 

Wojciech Kruk – Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku, fot. arch. muzeum