Burmistrz z 17. absolutorium

Podczas XLV sesji Rady Miejskiej w Sieniawie 22 czerwca 2023 r., Rada Miejska udzieliła wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa Adamowi Wosiowi.

 

Zanim doszło do głosowania w powyższej sprawie, sekretarz MiG Sieniawa Barbara Matyja zaprezentowała raport o stanie Miasta i Gminy Sieniawa. Następnie Rada Miejska w Sieniawie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa Adamowi Wosiowi. Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Miasta i Gminy Sieniawa za 2022 r. Zostało ono pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sieniawie. Przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków w 2022 roku: planowane dochody to ponad 62 mln 526 tys. zł, z czego wykonano blisko 49 mln 991 tys. zł, co stanowi 79,95%. Planowane wydatki to blisko 60 mln 816 tys. zł, a wykonanie ponad 46 mln 610 tys. zł, co stanowi 76,64%.

Ostatecznie, 11 obecnych radnych jednogłośnie zagłosowało za udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Jest to 17 absolutorium udzielone Adamowi Wosiowi w trakcie sprawowania urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa. Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Król złożyła gratulacje burmistrzowi i wręczyła kwiaty. Burmistrz podziękował za udzielone absolutorium, podkreślił jednocześnie, że sukces jest wspólny, a składa się na niego praca całego zespołu pracowników merytorycznych.

DP/UMiG Sieniawa