Naukowcy z Turcji odwiedzili PWSTE w ramach Erasmus+

Pod koniec maja br. naukowcy z tureckiego Uniwersytetu Munzur odwiedzili PWSTE w ramach programu Erasmus+. Uczelnie te od wielu lat współpracują na zasadzie partnerstwa.

 

Sacit Sari i Mehmet Yavuz zostali przyjęci przez Magdalenę Bojarską, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+ Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Na zakończenie bardzo owocnego pobytu w imieniu JM Rektora PWSTE, Krzysztofa Rejmana wręczone zostały dyplomy poświadczające udział w kilkudniowym programie dydaktycznym i szkoleniowym.

Mobilności dydaktyczna i szkoleniowa w ramach programu Erasmus+ zostały wzbogacone o niezwykle emocjonujące spotkanie ze studentami zagranicznymi przebywającymi na jarosławskiej uczelni również w ramach programu Erasmus+.

Podczas bardzo kreatywnego pobytu poruszono wiele tematów dotyczących obecnej i przyszłej współpracy w ramach programu Erasmus+.

Mobilność kadry w ramach programu Erasmus+ skutkuje m.in. zwiększeniem satysfakcji z pracy, doskonaleniem kompetencji społecznych, językowych i kulturowych, a także zacieśnieniem współpracy z instytucją partnerską. Mobilność wpływa na rozwój osobisty i zawodowy, ponieważ uczestnicy poszerzają lub nawiązują nowe kontakty, a także wykorzystują dobre praktyki wyniesione z zagranicy. Kadra doskonali umiejętności językowe, nabywając kwalifikacje charakterystyczne dla sektora szkolnictwa wyższego, adekwatne do aktualnej pracy i rozwoju zawodowego.

Opr. DP/PWSTE