Będzie nowy dom kultury

W Woli Węgierskiej powstanie nowy budynek Wiejskiego Domu Kultury. Budowa zostanie sfinansowana z programy Nowy Ład. Dotacja wynosi 4,5 mln zł i powinna pokryć wszystkie wydatki. Gmina Roźwienica, w skład której wchodzi Wola Węgierska starała się o dofinansowanie trzech projektów. Pierwszym była nowa oczyszczalnia ścieków o wartości około 20 mln zł. Drugim modernizacja dróg gminnych na kwotę około 30 mln zł, a trzecim wiejski budynek.

 

Priorytetowymi wnioskami złożonymi do rządowego programu były dwa pierwsze. Samorządowi w pierwszym rzędzie zależało na nowym systemie oczyszczania ścieków i poprawie jakości dróg. Z budową domu kultury w Woli Węgierskiej można było poczekać, jednak decyzja przyznających dofinansowania z Polskiego Ładu rozwiązała problem bez udziału samorządowców i powstanie Wiejski Dom Kultury. Miejscowość przygotowywała się do tej inwestycji już wcześniej. – Przygotowaliśmy projekt z pieniędzy przekazywanych na fundusz sołecki i formalnie jesteśmy gotowi do rozpoczęcie budowy. To dobra wiadomość dla mieszkańców – mówi Stanisław Wojdyła, sołtys Woli Węgierskiej. Modernizacja i przebudowa budynku, który obecnie pełni rolę domu kultury była problematyczna. Jak tłumaczy wójt gminy Roźwienica Tomasz Kotliński leży on u podnóża grożącej osunięciem skarpy. Można ją wprawdzie zabezpieczyć, ale po geologicznych szacunkach wartość stabilizacji pochyłości mogłaby sięgnąć miliona zł. Do tego doszłyby koszty samej modernizacji. Dlatego mieszkańcy Woli Węgierskiej wybrali możliwość budowy nowego domu kultury, a rządowa dotacja urzeczywistniła ich zamiary.

Nowy budynek ma powstać w południowej części wsi, na leżącej przy skrzyżowaniu gminnej działce wykorzystywanej m.in. jako boisko sportowe.

Jak zapewnia wójt przetarg ruszy zaraz po formalnym potwierdzeniu przyznania dotacji.

erka