Atrakcje turystyczno – przyrodnicze w powiecie jarosławskim – część 1a

W okresie staropolskim Roźwienica należała do dóbr królewskich. Z końcem XIX wieku wybudowano murowany pałac. Wnętrze cechowało bogate wyposażenie. Wszystko uległo zniszczeniu i zostało rozgrabione w czasie I wojny światowej. Po II wojnie światowej budynek został odrestaurowany i obecnie znajduje się w nim siedziba Urzędu Gminy.                   W otoczeniu pałacu znajduje się dobrze zachowany park krajobrazowy, założony w miejscu starszego XVIII wiecznego geometrycznie rozplanowanego ogrodu. Za Roźwienicą rozpościera się wspaniała panorama pasma szczytów Pogórza Dynowskiego. W dalszej części trasy mijamy Bystrowice i docieramy do Tyniowic. Znajduje się tu drewniana, dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra, która została wzniesiona w 1709 roku. Zbudowano ją   we wschodniej części wsi, na niewielkim wzniesieniu, 350 metrów od drogi Jarosław- Pruchnik. Była remontowana w 1779 i 1817 roku. Konstrukcja dawnej cerkwi była zrębowa, szalowana, nawa ośmioboczna, prezbiterium trójboczne. Nawa kryta dachem w formie ośmiobocznej kopuły, nad prezbiterium dach pięciospadowy, nad babińcem siodłowy, trzyspadowy. Po 1947 roku cerkiew była użytkowana jako magazyn, następnie jako kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego. W latach 70 XX wieku była remontowana, zmieniono formę zwieńczenia dachu nad nawą , która otrzymała kształt wieżyczki na sygnaturkę. Z chwilą wybudowania nowej, murowanej świątyni drewniana jest nieużytkowana i wymaga gruntownego remontu. Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej na VII rzeszowsko- jarosławskiej. Większość wyposażenia dawnej cerkwi przeniesiono do Składnicy Ikon   Działu Sztuki Cerkiewnej w Muzeum- Zamek w Łańcucie. Drugim cennym zabytkiem jest pałacyk w stylu zameczku szwajcarskiego, przebudowany z dawnego dworu przed I wojna światową.               W otoczeniu pałacyku znajdują się ogrody o jednolitym rozplanowaniu , pochodzące z drugiej połowy XIX wieku. Na terenie parku stoi też XIX – wieczny spichlerz, który czasy świetności ma już dawno za sobą. Płaską równiną wzdłuż potoku Mleczka zbliżamy się do ruin zamku w Pruchniku (dawna część wsi Węgierka). Zamek zbudowano prawdopodobnie w połowie XV wieku. Pierwszymi mieszkańcami byli Pruchniccy, a następnie Pieniążkowie. Zamek został zbudowany na terenie niezbyt korzystnym co do obrony. Jest to teren równinny i zalewowy. Zbudowany został z kamienia, na planie kwadratu o wymiarach 40x40m.

cdn.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”